fredag 13 januari 2012

Ett steg för långt av Nora McClintock

Boken handlar om Peter som blev mördad. Ingen förstår hur han har blivit mördad. Hans mamma tror att Chole och Peter var bästa vänner, men Peter hade inga vänner. Choles bästa vän är Thomas som går i samma klass som Chole. Thomas är kär i Chole. Chole börjar inervjua hennes klasskamrater och frågar dem om Peter. Nu hittar Chole saker som får henne att börja undra över vad eller vem som fick Peter att gå ett steg för långt.

Yasmin i 7:1 S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar