måndag 8 oktober 2012


Löven blir vackra på hösten.
Löven dör och faller ner från träden.
Snart kommer vinter och det blir kallt.
Löven blir täckta av snö under vinter.
Men på våren växer löven igen.

Kristoffer Kauranen 7:2 Rubinen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar